Report
 ריפורט 4    כעת ניתן לשמור על רמת סטנדרטים גבוהה בשרטוטי האוטוקד !!!

תוכנת "ריפורט" נועדה לאפשר בדיקה מהירה, מעמיקה ויסודית של קבצי אוטוקד רבים לבחינת עמידתם בדרישות תקן התיב"מ. התוכנה משווה בין הקבצים הנבדקים ובין קובץ סטנדרטי מיוחד המכיל את כל ההגדרות והאובייקטים המותרים כדי להבטיח זרימת מידע טובה בין משתתפי פרויקטים הנדסיים.

"ריפורט" היא תוכנה חיונית לכל ארגון המעוניין לשמור על רמת תאימות לתקן תיב"מ ועל רמת איכות גבוהה בשרטוטיו. הפעלת התוכנה לא דורשת ידיעה מעמיקה באוטוקד ויכולה להתבצע ע"י כל אדם בארגון.

Report Picture

התוכנה מתאימה במיוחד לפרויקטים בתחום המיפוי והממ"ג (GIS) שבהם יש חשיבות רבה לאיכות המידע המתקבל. פרויקטים תשתיתיים גדולים, גם הם, נזקקים ליכולות של שמירה על רמה גבוהה של איכות השרטוטים כדי לאפשר זרימת מידע קלה ומהירה בין הגורמים השונים בפרויקט. דוגמאות לפרויקטים שבהם נעשה שימוש בתוכנה הם "דרך ארץ", "IBI_RHDHV" ו- "IMB" (הרכבת הקלה של תל אביב).

התוכנה היא אפליקציה של אוטוקד המיועדת להפעלה פשוטה מאוד ומהירה להפקת דוחות ליקויים. הדוחות מכילים תיאור מפורט של כל ליקויי התקן שנמצאו בקבצים באופן שמאפשר את תיקונם בקלות וביעילות. הדוחות יכילו ליקויים בהגדרות של שכבות, בלוקים וסגנונות של טקסט, בנוסף ייבדקו כל האובייקטים בשרטוט לוודא שהם בשכבות הנכונות.

"ריפורט" בודקת תאימות של כל גרסאות ה- DWG והיא פועלת על תוכנת אוטוקד ועל התוכנות המיוחדות:
אוטוקד Map 3D, אוטוקד Civil 3D, אוטוקד Architecture, אוטוקד Electrical, אוטוקד Mechanical ואפליקציות נוספות מבוססות אוטוקד.

בעזרת התוכנה ניתן לבדוק את כל השרטוטים המתקבלים מגורמים חיצוניים או את שרטוטים הנעשים בתוך הארגון ולוודא את מידת התאמתם לתקן הנדרש.

    התוכנה יוצרת דוחות מפורטים המכילים את הנושאים הבאים:
  • האם השכבות תואמות את התקן?
  • האם סגנונות הכיתוב תואמים את התקן?
  • האם רק אובייקטים תקניים נכללים בשרטוט?
  • האם כל אובייקט נמצא בשכבה התקנית שלו?
  • האם רק בלוקים תקניים קיימים בשרטוט?
  • האם כל הבלוקים הוכנסו לשכבות התקניות שלהם?
  • האם הוכנסו אובייקטים לשכבה 0?
  • האם כל התכונות של האובייקטים הוגדרו By-layer?
  • ובדיקות נוספות.


דרישות החומרה והתוכנה של "ריפורט" הם כמו הדרישות של האוטוקד שעליו התוכנה מותקנת.

ליצירת קשר: צור קשר


כל הזכויות לתוכנה שמורות לערד גזית. כל הזכויות האחרות שמורות לבעליהן החוקיים.
http://www.aradgazit.co.il